Oprogramowanie w urzędzie gminy, miasta

Oprogramowanie w urzędzie gminy, miastaKażdy urząd gminy czy miasta ma zakres działalności, którego nie da się porównać z przedsiębiorstwem działającym na rynku. Wachlarz zagadnień którymi zajmują się na co dzień pracownicy jest tak szeroki, że funkcjonowanie bez różnorodnych programów i aplikacji byłoby niemożliwe.

Więcej…

 

Patenty na oprogramowanie - kontrowersje

Patenty na oprogramowanieInnowacyjność i postęp technologiczny to dążenia, które zachowują priorytetową wartość w globalnej gospodarce, nawet mimo przedłużającego się kryzysu. Miarą nowoczesności gospodarki, ale także potężnych firm, jest bardzo często liczba uzyskanych patentów.

Więcej…

   

Zapora sieciowa Firewall

FirewallZabezpieczenie systemu komputerowego przed atakami z sieci stanowi jedno z najważniejszych zadań administratora. Równie ważna jest ochrona danych wewnętrznych przed dostępem osób nieuprawnionych. Dlatego korzystanie z zapory ogniowej Firewall to obecnie już standard.

Więcej…

 

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie - czynność lub grupa czynności, których realizacja powoduje zmianę wartości, postaci, miejsca lub sposobu zapisu.

Do typowych czynności przetwarzania można zaliczyć czynności pomiaru, rejestrowania, operacje logiczne i arytmetyczne, czynności kontrolne i sterujące oraz emitowanie wyników zrealizowanych czynności przetwarzania.

Więcej…