Biura rachunkowe inwestują w oprogramowanie

Dedykowane oprogramowanieBiura rachunkowe są specyficznym rodzajem przedsiębiorstw - świadczą usług zarówno osobom fizycznym i innym podmiotom przetwarzając przy tym dane finansowe i powiązane z nimi dane osobowe.

Podstawową usługą wykonywaną przez biuro rachunkowe jest kompleksowa usługa finansowo - księgowa ewidencji działalności gospodarczej. W jej ramach pracownicy biura rozliczają podatek VAT, doradzają przedsiębiorcy, a czasami także reprezentują go w kontaktach z instytucjami i organami administracji. Drugim istotnym pionem działalności biur rachunkowych jest obsługa kadrowo - płacowa w ramach której są wykonywane takie czynności, jak obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Doradztwo prawne i podatkowe

Coraz więcej biur rachunkowych proponuje dodatkowo klientom doradztwo prawne (przedsiębiorcom) i podatkowe. Dzięki szerszemu wachlarzowi usług mogą one skutecznie zwiększyć zyski z prowadzonej działalności. Źródłem poszukiwania zysków jest też ograniczenie kosztów - np. związanych z dużym nakładem pracy i czasu. Rozwiązanie w tym zakresie nie polega na zatrudnianiu kolejnej księgowej lub asystenta. Biura rachunkowe inwestują w oprogramowanie, które usprawnia, ułatwia i przyspiesza wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz obsługą kadrowo - płacową.

Podstawowe funkcje oprogramowania dla biur rachunkowych

Standardowy program dla biura rachunkowego obejmuje kilka modułów, w tym moduł umożliwiający prowadzenie obsługi księgowej firm i rozliczeń z Urzędem Skarbowym na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz ewidencjonowanie podatku VAT. Ważną częścią oprogramowania dla biura rachunkowego jest też moduł umożliwiający prowadzenie księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jego podstawowym zadaniem jest automatyzacja procesów księgowania, wydruk i przesyłanie elektronicznych deklaracji i ewidencjonowanie VAT.

Ewidencjonowanie środków trwałych

Oprogramowanie dla biura rachunkowego może mieć dodatkowo funkcję ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Moduł umożliwia tworzenie planów amortyzacji i księgowanie odpisów amortyzacyjnych. Wykorzystując tego typu funkcje biuro rachunkowe może także rejestrować historię środka trwałego oraz przygotowywać arkusze inwentaryzacyjne.

Obsługa kadrowo - płacowa

Biura rachunkowe obecnie dążą do rozszerzenia zakresu usług i zapewnienia podmiotom zewnętrznym kompleksowej obsługi. Stąd też oprócz prowadzenia księgowości i rachunkowości biura rachunkowe często oferują także prowadzenie obsługi kadrowo - płacowej. Oprogramowania dla biur rachunkowych mogą opcjonalnie zawierać moduł, który ułatwi świadczenie tego typu usług, choćby poprzez naliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, obliczanie składek ZUS i deklaracji, a także obsługi korekty listy płac.

Zakup oprogramowania przez biuro rachunkowe w celu usprawnienia świadczenia usług i zmniejszenia ryzyka błędu jest zdecydowanie inwestycją, która zwraca się w postaci bardziej efektywnego świadczenia usług dla szerszej liczby podmiotów. Oprogramowanie jest dostępne nie tylko w wersji dla jednej firmy, ale również w wersji umożliwiającej obsługę od kilku do kilkudziesięciu podmiotów. Koszty związane ze stosowaniem oprogramowania przez biuro rachunkowe obejmują koszt zakupu i wdrożenia oprogramowania, szkoleń początkowych i okresowych, aktualizacji oprogramowania i serwisu technicznego.

Tekst powstał przy współpracy z firmą Alfa Systemy Komputerowe www.alfa-lancut.com.pl.

Komentarze