CRM

System CRMOprogramowanie CRM

Customer Relationship Management ( CRM ) – środki i narzędzia przygotowywane i wykorzystywane do zarządzania kontaktami z klientami.

Zadaniem oprogramowania CRM jest umożliwienie firmie nawiązywanie satysfakcjonujących relacjami handlowych z odbiorcami, wspiera ono również cele marketingowe przedsiębiorstwa. CRM pozwala na znaczne rozszerzenie definicji słowa sprzedaż. Transakcja jest ona rozszerzona do pojęcia całego procesu, zmierzającego do nabycia dobra lub usługi przez zainteresowaną osobę. System CRM to nie tylko program. W wielu firmach przyjmuje rolę strategii marketingowej, mającej na celu unowocześnienie procesu sprzedaży produktów i procesu reklamy firmy.

Index systemów CRM
Monitorowanie i sterowanie mocą

Sterowanie mocąW biznesie warto kierować się surową logiką. jeżeli coś jest nieopłacalne, trzeba się tego pozbyć, jeżeli coś generuje zbyt duże koszty, trz

ERP

System ERPOprogramowanie ERP Enterprise Resource Planning ( ERP ) - planowanie zasobów firmy, określane jako zarządzanie zasobami firmy.

Oprogramowanie definicja

OprogramowanieOprogramowanie - całokształt środków programowania związanych z określonym modelem komputera, a nieraz i z rodziną komputerów.

e-deklaracja - Co to jest i jak z niej korzystać?

Co to jest i jak z tego korzystać? Czyli wszystko o e-deklaracji. E-deklaracja jest to platforma internetowa pozwalająca podmiotom gospodarczym na przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie deklaracji z pozyskanych dochodów.

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie - czynność lub grupa czynności, których realizacja powoduje zmianę wartości, postaci, miejsca lub sposobu zapisu. Do typowych czynności przetwarzania można zaliczyć czynności pomiaru, rejestrowania, o

Intranet - zalety

Wewnętrzne sieci komputerowe typu intranet oferują wiele zalet. Przede wszystkim pozwalają uniknąć wielu kosztów związanych z rozprowadzaniem dokumentów. Każda informacja trafia do określonego odbiorcy w sposób zaplanowany i precyzyjnie określony.